University College Lillebælt logo
 
Nyt fra

Samskabelse.ucl.dk

marts 2016
 

Husk næste netværksmøde i samskabelse.ucl.dk  fredag d. 20. maj. Vi starter med kaffe kl. 9:30 og går i gang med det egentlige program kl. 10:00.

Nyt diplommodul skal fremme borgerinvolvering

Samskabelse skal fremme borgerinvolvering.
UCL tilbyder et nyt modul i at arbejde med samskabelse som metode til involvering af frivillige.
Det nye diplommodul ”Teorier og modeller for samskabelse” sætter fokus på samskabelse som en metode til at fremme sammenhæng i den lokale frivilligindsats.

UCL evaluerer frivilliges arbejde med børns sprogtilegnelse og kulturforståelse

UCL evaluerer frivilliges arbejde med børns sprogtilegnelse og kulturforståelse. Samskabelse.ucl.dk og UCL Pædagoguddannelsen skal evaluere frivilligorganisationen ”2 Timer om Ugen”. ”2 Timer om Ugen” er en frivillig forening for voksne med dansk baggrund, der støtter inklusion af børn af anden etnisk herkomst end dansk.

 
Tilmeld dig nyhedsbrevet
 
Besøg hjemmesiden
 
Kontakt
 

University College Lillebælt
samskabelse.ucl.dk
Projektleder: Charlotte Jørgensen 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet længere, kan du afmelde det her..