University College Lillebælt logo
 
Nyt fra

samskabelse.ucl.dk

maj 2016
 

Varme sommerhilsner fra Samskabelse.ucl.dk.

Husk at UCL's konsulenter fra samskabelse.ucl.dk gerne bidrager som facilitatorer og udviklere i store som små projekter og processer. Vi kommer også gerne og holder oplæg om samskabelse og om vores aktiviteter

Mød Samskabelse.ucl.dk på Folkemødet på Bornholm

Med afsæt i det aktuelle politiske og praktiske fokus på modtagelse og integration af flygtninge, sætter vi en dialog i gang med repræsentanter fra forskellige sektorer. Hvordan kan vi arbejde sammen om at lykkes med at modtage og integrere nye borgere?

Et af de store spørgsmål er, om der er et nyt værdifællesskab mellem den offentlige sektor og civilsamfund på vej? Tendensen er, at velfærdsydelser og indsatser i mange offentlige sammenhænge bliver mere helhedsorienterede. Og måske også mere effektive?

Nyt kursus i samskabelse inden for Den svenske model

Med et skræddersyet kursus i samskabelse får I et redskab til samarbejdet mellem professionelle, private og frivillige

Arbejder du med børn og unges netværk? Og ønsker du at blive inspireret til at udforske og udvikle rollefordelingen blandt de mange aktører omkring børn og unge? Vil du vide mere om, hvordan civilsamfundet kan understøtte børn og unge i at være en del af almindelige børne- og ungefællesskaber?

Samskabelse.ucl.dk tilbyder kurser i samskabelse, der giver dig færdigheder og kompetencer til at samarbejde på tværs med fokus på alle aktørers ressourcer og perspektiver.

Livlig dialog og fagligt input på netværksmødet

Netværksmødet i samskabelse.ucl.dk, som blev afholdt d. 20. maj havde bl.a. fokus på teoretiske perspektiver på samskabelse i form af oplæg om UCL’s forskning på området.

Stud. Phd. Marianne Staal Storgaard præsenterede fund fra sine observationer og introducerede de Bonos tænkehatte som redskab til refleksion.

Samskabelse på NIMS

NIMS - Netværk for Internationale kommuner ser på samskabelse som redskab til at udvikle velfærd. UCL var på besøg og fortalte om samskabelsesbegrebet.

I Region Syd er etableret et netværk for Internationale Kommuner. Kommunerne er kendetegnet ved at prioritere internationale aktiviteter som en naturlig og væsentlig del af den kommunale dagsorden og opgaveløsning.

Pulje til uddannelse af frivillige

Socialministeriet har udmeldt en pulje til uddannelse af frivillige.

Ansøgningspuljen yder støtte til kursus- og uddannelsesaktiviteter. Puljen er på 2,9 mio. kr. Ansøgningsfrist: 21. juni. Man kan søge støtte til frivillige sociale organisationer og foreningers kursus- og uddannelsesaktiviteter, UCL hjælper gerne med at beskrive jeres uddannelsesaktiviter.

 
Tilmeld dig nyhedsbrevet
 
Besøg hjemmesiden
 
Kontakt
 

University College Lillebælt
Udviklingscenter for Samskabelse
samskabelse.ucl.dk
Projektleder: Charlotte Jørgensen 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet længere, kan du afmelde det her..