University College Lillebælt logo
 
Nyt fra

Samskabelse.ucl.dk

november 2016
 

Brødtekst skrives her.

Relationel velfærd - Barrit i et børneperspektiv

Samskabelse.ucl.dk har været til netværksmøde i Center for Borgerdialog i Hedensted kommune. Hedensted er langt fremme i arbejdet med medborgerskab og landsbyudvikling. Kommunen arbejder praktisk og strategisk med relationers forandringskraft og lokalsamfundets potentiale til at styrke sårbare familier i at finde fodfæste.

Co-creation welfare. EU projekt skudt godt i gang

På det første møde med EU-partnerne blev der drøftet behovsanalyser hos forventede nationale samarbejdspartnere, samskabelsesdefinitioner og co-creation designs.

USKIK og brug - af samskabelseskompetencer

UCL har fået til opgave at evaluere et stort, samskabende kulturprojekt USKIK (Unge Skaber Kultur i Kulturinstitutioner).

Et stort Kickoff-møde indledte i september den 4-årige ungeindsats i kulturaftalen "Kulturmetropolen", der løber i perioden 2016 – 2019. Samskabelse.ucl.dk evaluerer og dokumenterer USKIK projektet.

Betyder styringen af den offentlige sektor noget for brugerinddragelsen?

Fra Ph.D. Marianne Staal Stougaards bord. Et møde med en af samskabelsesforskningens ’grand old men’

Tirsdag den 11. oktober mødtes jeg og nogle af mine kollegaer fra Syddansk Universitet med den amerikanske professor Victor Pestoff. Han har beskæftiget sig med samskabelse i en lang årrække og har et stort antal udgivelser på feltet bag sig.

Mine kollegaer fra universitetet forsker ligesom jeg i samspillet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet i en dansk sammenhæng.

 
Tilmeld dig nyhedsbrevet
 
Besøg hjemmesiden
 
Kontakt
 

University College Lillebælt
samskabelse.ucl.dk
Projektleder: Charlotte Jørgensen 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet længere, kan du afmelde det her..