University College Lillebælt logo
 
Nyt fra

Udviklingscenter for Samskabelse

Marts 2015
 

Valgfag i samskabelse

Ergoterapeutuddannelsen og Udviklingsenter for samskabelse har udviklet et valgfag. Faget hedder "Samskabelse og Frivillighed"

Formålet med faget er, at den studerende kan analysere de dilemmaer, der kan opstå i samspillet med frivillige og klienter fra forskellige kulturer og baggrunde.

Valgfaget afvikles i uge 39- 40, 2015 og uge 6-7, 2016

Læringsudbytte af valgfaget:

 • Viden om samskabelse og frivillighed - både i praksis og på udviklings- og forskningsfeltet
 • Forståelse for forskelle i samskabelse og frivillighed. Få kendskab til værdier og grundsyn i egen og andre kulturer
 • Kendskab til samspil med frivillige på det sociale område.

Færdigheder, der opnås i valgfaget:

 • At kunne afklare muligheder for det professionelle samarbejde med frivillige og medborgere fra forskellige kulturer i konkrete samarbejdsprojekter.
 • Forståelse for forskellige kulturers opfattelser.
 • At beherske relevante kommunikationsstrategier og metoder.
 • At forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ændrede velfærdsforståelser og frivillighed.

Kompetencer, der erhverves i valgfaget:

 • Har kendskab til forskellige kulturers opfattelser.
 • Kan reflektere over egen professionsudøvelse i forhold til medborgere og frivillighed.
 • Kan forholde sig undersøgende, diskuterende og problemløsende til problemstillinger og dilemmaer i samarbejdet med medborgere og frivillighed.
 • Kan reflektere over eget læringsudbytte
 • Kan diskutere og forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ændrede velfærdsforståelser og frivillighed.
 • Kan samarbejde med medborger, frivillig eller professionel i forskellige praksis inden for målgruppen etniske minoriteter i forhold til aftalt udviklingsprojekt

Fuld valgfagsbeskrivelse i Samskabelse (PDF)

 

 
Skræddersyet kompetenceudvikling til arbejdspladsen
 
Tilmeld dig nyhedsbrevet
 
Find kurser og videreuddannelser
 

University College Lillebælt
Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler
ucl.dk/videreuddannelse
Ansvarshavende redaktør: Anne Mygind Brodersen


Forskning og Udvikling
ucl.dk/forskning

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet længere, kan du afmelde det her...