University College Lillebælt logo
 
Nyt fra

Udviklingscenter for Samskabelse

Marts 2015
 

Det sker

Udviklingscenter for Samskabelse inviterer til fyraftensmøde og videnbrunch. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Fyraftensmøde om "fællesskabelse",  tirsdag d. 12.  maj 

Kig forbi Udviklingscenter for Samskabelse til en kop kaffe/te, kage og frugt.

Professor Anker Brink Lund, CBS lægger op til debat om emnet  ”Fællesskabelse i krydsfeltet mellem stat, kommune og civilsamfund”.

Anker Brink Lund er forskningsleder på Center for Civilsamfundsstudier, Copenhagen Business School  Han er bl.a. medforfatter til bogen "Civilsamfundets ABC. Fonde og foreninger i krydsfeltet mellem stat og marked". Han er også involveret i EU projektet ITSSOIN om den tredje sektors potentiale for social innovation.

Tilmelding senest d. 7. maj til sekretær Lene Rausner  på lera1@ucl.dk

Videnbrunch om frivillighed, medborgerskab og dialog, tirsdag d. 3. november

Kom til vidensbrunch og bliv klogere på ledelse af samskabelsesprocesser.  Anne Tortzen ph. d. stipendiat, RUC og direktør i Center for Borgerdialog lægger op til dialog. Hør om nye velfærdsmodeller udviklet i samarbejde mellem ældre frivillige og kommunale beslutingstagere. Hør hvad den kommende Ph.D. i udviklingscenter for Samskabelse skal forske i.

Tilmelding senest d. 26. oktober til sekretær Lene Rausner på lera1@ucl.dk

Med venlig hilsen Udviklingscenter for Samskabelse

 

University College Lillebælt
Udviklingscenter for Samskabelse
samskabelse.ucl.dk
Projektleder: Charlotte Jørgensen 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet længere, kan du afmelde det her..