nyhedsbrev april 2016

 • Netværksmøde i samskabelse.ucl.dk fredag d. 20. maj

  #1
  26.04.16: Vi har et spændende program klar. Hør bl.a. om de Bono's tænkehatte i samskabelsesperspektiv, den svenske model og helhedssyn på børn- og ungeområdet. Deltagelse i netværk og møder er gratis.
 • Samskabelse.ucl.dk har inviteret sig selv på kaffe hos de fynske kommuner

  #2
  26.04.16: På kaffemøderne har vi drøftet, hvordan professionelle på bedste vis løser udfordringer på samskabende vis med professionelle, flygtninge og civilsamfund. Hvad rører sig i feltet uddannelse,samskabelse, indvandrere og flygtninge?
 • UCL og Odense Kommunes Ph. d.- projekt om samskabelse er godt i gang

  #3
  26.04.16: Ph.d.-studerende Marianne Staal Stougaard undersøger, hvilke faktorer, der spiller ind på samarbejdet mellem de fagprofessionelle, lønnede medarbejdere og beboerne i socialt udsatte boligområder. Projektet binder UCL’s indsatser inden for samskabelse tæt sammen med praksis, sikrer, at vi er opdateret på aktuel international forskning i samskabelse og bidrager til, at UCL’s studerende klædes på til at indgå i samskabelse.

Om denne side