Nyhedsbrev maj 2016

 • Pulje til uddannelse af frivillige

  #1
  2.06.16: Socialministeriet har udmeldt en pulje til uddannelse af frivillige. Ansøgningspuljen yder støtte til kursus- og uddannelsesaktiviteter. Puljen er på 2,9 mio. kr. Ansøgningsfrist: 21. juni. Man kan søge støtte til frivillige sociale organisationer og foreningers kursus- og uddannelsesaktiviteter, UCL hjælper gerne med at beskrive jeres uddannelsesaktiviter.
 • Samskabelse på NIMS

  #2
  2.06.16: NIMS - Netværk for Internationale kommuner ser på samskabelse som redskab til at udvikle velfærd. UCL var på besøg og fortalte om samskabelsesbegrebet. I Region Syd er etableret et netværk for Internationale Kommuner. Kommunerne er kendetegnet ved at prioritere internationale aktiviteter som en naturlig og væsentlig del af den kommunale dagsorden og opgaveløsning.
 • Livlig dialog og fagligt input på netværksmødet

  #3
  2.06.16: Netværksmødet i samskabelse.ucl.dk, som blev afholdt d. 20. maj havde bl.a. fokus på teoretiske perspektiver på samskabelse i form af oplæg om UCL’s forskning på området. Stud. Phd. Marianne Staal Storgaard præsenterede fund fra sine observationer og introducerede de Bonos tænkehatte som redskab til refleksion.
 • Nyt kursus i samskabelse inden for Den svenske model

  #4
  2.06.16: Med et skræddersyet kursus i samskabelse får I et redskab til samarbejdet mellem professionelle, private og frivillige Arbejder du med børn og unges netværk? Og ønsker du at blive inspireret til at udforske og udvikle rollefordelingen blandt de mange aktører omkring børn og unge? Vil du vide mere om, hvordan civilsamfundet kan understøtte børn og unge i at være en del af almindelige børne- og ungefællesskaber? Samskabelse.ucl.dk tilbyder kurser i samskabelse, der giver dig færdigheder og kompetencer til at samarbejde på tværs med fokus på alle aktørers ressourcer og perspektiver.
 • Mød Samskabelse.ucl.dk på Folkemødet på Bornholm

  #5
  2.06.16: Med afsæt i det aktuelle politiske og praktiske fokus på modtagelse og integration af flygtninge, sætter vi en dialog i gang med repræsentanter fra forskellige sektorer. Hvordan kan vi arbejde sammen om at lykkes med at modtage og integrere nye borgere? Et af de store spørgsmål er, om der er et nyt værdifællesskab mellem den offentlige sektor og civilsamfund på vej? Tendensen er, at velfærdsydelser og indsatser i mange offentlige sammenhænge bliver mere helhedsorienterede. Og måske også mere effektive?

Om denne side

Denne side er opdateret 2. juni 2016 af .

+ Del denne side    Udskriv denne side