Nyhedsbrev marts 2016

  • UCL evaluerer frivilliges arbejde med børns sprogtilegnelse og kulturforståelse

    #1
    11.03.16: UCL evaluerer frivilliges arbejde med børns sprogtilegnelse og kulturforståelse. Samskabelse.ucl.dk og UCL Pædagoguddannelsen skal evaluere frivilligorganisationen ”2 Timer om Ugen”. ”2 Timer om Ugen” er en frivillig forening for voksne med dansk baggrund, der støtter inklusion af børn af anden etnisk herkomst end dansk.
  • Nyt diplommodul skal fremme borgerinvolvering

    #2
    4.03.16: Samskabelse skal fremme borgerinvolvering. UCL tilbyder et nyt modul i at arbejde med samskabelse som metode til involvering af frivillige. Det nye diplommodul ”Teorier og modeller for samskabelse” sætter fokus på samskabelse som en metode til at fremme sammenhæng i den lokale frivilligindsats.

Om denne side

Denne side er opdateret 16. marts 2016 af .

+ Del denne side    Udskriv denne side