Indhold i denne sektion:

Diplommoduler i samskabelse

UCL udbyder efter aftale to diplommoduler i samskabelse.

Ledelse af samskabelsesprocesser

Interesserer du dig for samskabelse i din lederolle? Med et diplommodul i samskabelse får du indsigt i centrale teorier og metoder om samskabelsesprocesser, som du kan inkorporere i dit strategiske arbejde med ledelse.

Modulet er for dig, der er nuværende eller kommende leder med særlig fokus på samskabelse.

UCL kan skræddersy forløb til jeres arbejdsplads.

Læs mere om diplommodulet

Kontakt os for mere information om diplommodulet i Ledelse af samskabelsesprocesser.

Teorier og modeller for samskabelse

Er samskabelse en del af din professionelle praksis? Er du involveret i processer eller projekter på et velfærdsområde? Så er diplommodulet Teorier og modeller for samskabelse måske relevant for dig.

På modulet lærer du mere om at udvikle, planlægge, koordinere og lede samskabelses-processer, bæredygtighed og borgerinddragelse i velfærdssektoren. Du opnår teoretisk og empirisk viden, der sætter dig bedre i stand til at samskabe med borgere i udsatte positioner og andre aktører, du som professionel generelt møder i din dagligdag.

Vi målretter gerne diplommodulet til din arbejdsplads, så du får mulighed for sammen med kollegaer og dem, du arbejder sammen med, at omsætte ny viden i praksis.

Læs mere om diplommodulet

Om denne side