Indhold i denne sektion:

Co-creating Welfare

Co-creating Welfare – professionelles rolle under forandring

UCL sætter sammen med tre europæiske universiteter og Det Syddanske EU-kontor fokus på professionelles behov for styrkede kompetencer til nye måder at samarbejde, indgå i samspil og samskabe med borgere og andre aktører.

Med strategiske beslutninger i landets kommuner om at skabe nye, fællesskabsorienterede velfærdsløsninger kommer naturligt et behov for at forstærke professionelles kompetencer. Heriblandt er kommunikation, relationer og evnen til perspektivskifte ganske vigtige. Det er kompetencer, der i høj grad handler om faglighed, men i lige så høj grad om personlige kompetencer.

Formål

Co-creating Welfare projektet har til formål at fremme samskabelses-kompetencer hos fagprofessionelle og andre, der i landets kommuner arbejder sammen med borgere, private, organisationer og andre aktører om at udvikle fællesskabsbaserede velfærdsløsninger. Det kan være i regi af skoler, dagtilbud, ældrepleje, jobcentre eller medarbejdere i den kommunale forvaltning.

Organisering

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem fire europæiske uddannelses- og forskningsinstitutioner samt fire kommuner/organisationer i hvert land: Danmark (som varetager projektledelsen ved UCL), Portugal (Universidade de Minho), England (Coventry University) og Frankrig (Université Lyon). Det Syddanske EU-kontor koordinerer samarbejdet.

I projektet udvikles og afprøves blandt andet et undervisningsforløb sammen med fire kommuner: Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Odense og Middelfart.

Projektet forløber over tre år fra november 2016 til oktober 2019.

Indhold, mål og resultater

Et væsentligt element i projektet er udvikling og test af et undervisningsforløb, der styrker deltagernes kompetencer til at

  1. på en faglig, meningsfuld måde at give rum og plads til borgere og andre aktørers perspektiver
  2. skabe mere helhedsorienterede løsninger baseret på en høj grad af diversitet
  3. have fokus på proces og produkt
  4. skabe betingelser for at styrke empowerment blandt borgere (og evt. øvrige interessenter) i forhold til at skabe fællesskabsbaserede løsninger
  5. bruge deres professionalisme og deres professionelle identitet til at etablere samskabelse.

I projektet udvikles og afprøves et undervisningsforløb, der uden deltagerbetaling afprøves på tværs af de deltagende kommuner i hvert land.

Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med kommunerne.

Projektet baserer sig på aktionslæring, designtænkning og en høj grad af inddragelse af eksisterende praksis og kompetencer.

De deltagende kommuner og professionelle skal således ikke til projektet ”opfinde” nye arenaer eller agendaer, men tage afsæt i aktuelle overvejelser og udfordringer om, hvordan samskabelse kan bidrage til nye, mere bæredygtige løsninger i et samarbejde mellem forskellige sektorer.

Bygger på erfaringer

Projektet baserer sig konkret på erfaringerne fra EVARS-projektet, Elderly Volunteers as a Ressource for SocietyI projektet blev der udviklet en lang række materialer, som frit og kvit kan hentes her, og som indeholder et omfattende kursusmateriale til kommuners brug for kvalificering af frivilligsamarbejdet i form af fem forskellige moduler og en lang række metodiske ”fif og tricks”, guidelines mv.

Projektet forløb sammen med fire fynske kommuner og UCL og havde til formål at styrke ældres kompetencer til at være frivillige i samarbejdet med fagprofessionelle indenfor velfærdsområderne.

Vil du vide mere

På projektets hjemmeside kan du finde mere viden om projektet og de deltagende organisationer.

Læs mere om Co-ceating Welfare

Du kan også følge med gennem UCLs løbende formidling om projektet.

Kontakt gerne konsulent Frants Christensen for mere information: frch1@ucl.dk eller tlf. 2570 0752.

Om denne side