Indhold i denne sektion:

Positive resultater fra evaluering af EVARS

Frivillige er kompetente og reflekterende udviklere af praksis.

Sådan fremmer vi transfer og læring

Medarbejdere fra Udviklingscenter for Samskabelse og pædagoguddannelsen i Odense har evalueret EVARS med deltagerne. Resultaterne af evalueringen taler for sig selv: ældre frivillige er en betydningsfuld og kompetent ressource til udvikling af ny velværdspraksis.

Projektets resultater understreger også, at der er behov for nye tilgange til samarbejde mellem frivillige og professionelle, så begge gruppers kompetencer kommer bedst muligt og ligeværdigt i spil.

Evalueringen peger på, at følgende elementer fremmer transfer og læring i uddannelse af ældre som frivillige:

  • Videndeling mellem frivillige og professionelle lokalt og på tværs af kommuner
  • Professionelt og inspirerende forberedelsesmateriale
  • Forventningsafstemning, refleksioner og drøftelser i grupper
  • Varierede læringsformer
  • Arbejde med cases
  • Positiv deltagelse i projektet
  • Overordnet rammesætning og struktur, som er genkendelig for hvert modul.

Kompetenceudvikling og frivillighedsstrategier skaber win-win

Formål med EVARS er at udvikle og afprøve et kursusforløb med ældre frivillige samt skabe en win – win situation i samarbejdet mellem lokale myndigheder. Det gælder kompetenceudvikling hos de frivillige og øgede netværk mellem professionelle og frivillige. Udvikling af strategiske tilgange til frivillige i kommunerne er også en del af formålet.

De 40 ældre frivillige deltog på fem undervisningsmoduler. Desuden deltog 15 professionelle på det første og sidste modul.

Mere om EVARS-projektet.

Om denne side