Indhold i denne sektion:

Hvad er samskabelse?

Co-production, co-creation, samarbejdsdrevet innovation, social innovation, samproduktion – kært barn har mange navne. Derfor har Samskabelse.ucl.dk indkredset en definition af begrebet, som ligger til grund for vores arbejde.

Definition af samskabelse

I Samskabelse.ucl.dk definerer vi samskabelse sådan:

  • Samskabelse er aktiv involvering af borgere baseret på partnerskaber og fælles ansvar mellem det offentlige, borgere og private partnerskaber eller virksomheder
  • I samskabelse bidrager alle parter med ressourcer  – især i form af viden
  • I samskabelse antages det, at “almindelige borgere” har værdifuld viden, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten af de offentlige services
  • Samskabelse ser borgere som aktive ressourcer fremfor passive forbrugere
  • Samskabelse understøtter samarbejdende og ligeværdige relationer mellem medarbejdere og borgere
  • Samskabelse har fokus på at levere varige resultater fremfor services eller produkter
  • Samskabelse kan supplere, udvikle eller helt erstatte de offentlige ydelser.

  Hvorfor arbejder vi med samskabelse?

  Hvad er Co-creation Welfare?

  Debatarrangement om faglighed og samskabelse

  Viden om  samskabelse

  Samskabelse.ucl.dk står bag udgivelsen af et forskningsreview om samskabelse. Forskningsreviewet giver et overblik over den eksisterende viden om samskabelse.

  Rapporten indledes med en definition af begrebet samskabelse. Definitionen bygger på en række kerneområder, som går igen i forskningen på området.

  Det er rapportens indkredsning af begrebet samskabelse, som ligger til grund for arbejdet i Samskabelse.ucl.dk

  Læs hele forskningsreviewet fra Samskabelse.ucl.dk.

  Om denne side