Indhold i denne sektion:

Samskabelse inden for Den svenske model

Nære indsatser og nye samarbejdspartnere omkring børn og unge. Med et skræddersyet kursus i samskabelse får I et redskab til samarbejdet mellem professionelle, private og frivillige.

Arbejder du med børn og unges netværk? Ønsker du at blive inspireret til at udforske og udvikle rollefordelingen blandt de mange aktører omkring børn og unge? Vil du vide mere om, hvordan civilsamfundet kan understøtte børn og unge i at være en del af almindelige børne- og ungefællesskaber?

Kurset i samskabelse giver dig færdigheder og kompetencer til at samarbejde på tværs med fokus på alle aktørers ressourcer og perspektiver.

Samskabelse er aktiv involvering af borgere baseret på partnerskaber og fælles ansvar mellem det offentlige, borgere og private
partnerskaber eller virksomheder.

Kursus i samskabelse i den svenske model

Den svenske model understøtter, at børn og unge kan opleve sig værdifulde, får mulighed for at bidrage og bliver integreret i meningsfulde netværk.

Indholdet i et kursus om samskabelse sætter fokus på hvad, det kræver af ledere og professionelle at få øje på og aktivt arbejde sammen med ressourcepersoner, foreninger og frivillige i civilsamfundet.

Kursus i samskabelse indeholder:

 • Grundlæggende viden om samskabelse i teori og praksis
 • Færdigheder til at forstå og håndtere tværsektorielle udfordringer

Konsulentbistand i samskabelse

Konsulentbistand i samskabelse kan kombineres med kursus i samskabelse eller udgøre et selvstændigt forløb.

Konsulentbistanden består grundlæggende i tre faser:

 • grundig analyse af behov og muligheder. Vi hjælper jer med at opstille mål og forventede resultater – I ved hvad, I vil
 • mobilisering af relevante parter, læringsworkshops, praksistræning.Vi sikrer jer de rigtige kompetencer hos de relevante
  aktører – I ved, hvordan I gør
 • dokumentation og implementering. Vi understøtter jeres nye praksis med solid resultatdokumentation – I ved hvilke
  resultater, I opnår.

Med UCL som partner får I viden om forandringsprocessen fra start til slut.

På et kursus får I

 • Grundlæggende viden om samskabelse i teori og praksis
 • Færdigheder til at kunne organisere, tilrettelægge og gennemføre samskabelse
 • Styrket den organisatoriske kapacitet til at skabe bæredygtige løsninger i omstillingen i Den svenske model

Konsulentbistand giver jer

 • Overblik over det organisatoriske landskab og potentialet i et forstærket samarbejde
 • Et solidt afsæt for bæredygtige forandringer på børne- og ungeområdet
 • Dokumentation for de opnåede resultater.

Om denne side