Indhold i denne sektion:

Om Samskabelse.ucl.dk

Samskabelse.ucl.dk producerer og formidler viden om samskabelse og frivillighed. Målet er en øget inddragelse af civilsamfundet i centrale velfærdsopgaver. 

Formål med Samskabelse.ucl.dk

Samskabelse.ucl.dk har til formål at

  • udvikle og gennemføre projekter om samskabelse og frivillighed
  • producere ny viden om samskabelse og frivillighed
  • formidle eksisterende og ny viden om samskabelse og frivilighed.

Arbejdet i Samskabelse.ucl.dk

Civilsamfundet er begyndt at spille en ny rolle i velfærdssamfundet. Frivillige foreninger inddrages i højere grad i at skabe løsninger på en række sociale udfordringer.

UCL ønsker med Samskabelse.ucl.dk at understøtte den udvikling, hvor velfærd i højere grad skabes af, med og for borgerne. En udvikling hvor centrale velfærdsopgaver varetages mere effektivt og bæredygtigt gennem samskabelse mellem offentlige, private og frivillige aktører.

Derfor arbejder vi sammen med en række partnere på at sætte samskabelse på dagsordenen. Vi forsker, afprøver metoder og udvikler kurser og uddannelser. Vi etablerer netværk mellem UCL’s studerende og offentlige, private og frivillige aktører. Og vi sikrer, at der opsamles og formidles viden om samskabelse – på praktisk og teoretisk plan.

Organisering

Samskabelse.ucl.dk er et partnerskab mellem en række aktører, der beskæftiger sig med krydsfeltet mellem civilsamfundet og det offentlige. Partnerne er

  • Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler (UCL)
  • repræsentanter fra praksis
  • repræsentanter fra relevante forskningsmiljøer
  • borgere fra frivillige organisationer
  • repræsentanter fra offentlige og kommunale organisationer.

Fagligt miljø af konsulenter og forskere

  • Frants Christensen, projektmedarbejder, Samskabelse.ucl.dk, University College Lillebælt
  • Marianne Stougaard, ph.d., projektmedarbejder, Samskabelse.ucl.dk, University College Lillebælt.

Om denne side