Indhold i denne sektion:

Skræddersyede forløb

Konsulentydelser og kurser tilpasses efter jeres konkrete ønsker og behov.

still life various sewing accessories in the scheme

Støtte til udvikling af ny velfærd og praksis

Samskabelse.ucl.dk bidrager gerne som sparringspartner på projekter, der skal baseres på samskabelsesmetoder.

Vi tilbyder rådgivning og facilitering af udviklingsprocesser, undervisning og bistand ved opstart og gennemførelse af samskabelsesaktiviteter.

Hvad enten I har brug for hjælp til et konkret projekt eller ønsker et længerevarende uddannelsesforløb kan vi hjælpe jer godt på vej i ny praksis.

Viden og praksiserfaring samlet i et solidt netværk

UCL’s konsulenter indgår i faglige netværk og samarbejder med mange forskellige aktører. Vi har solidt kendskab til de aktuelle udfordringer og muligheder for at arbejde med samskabelse.

Med praksiserfaring fra beskæftigelse i institutioner, kommuner, statslig styrelse og konsulentvirksomhed kan vi tilbyde en bred vifte af viden, redskaber og metoder i alle faser af samskabelse.

Temadage og kurser

Samskabelse.ucl.dk tilbyder temadage og kurser af forskellig varighed, der ruster jer til at planlægge og gennemføre samskabelsesprocesser.

Et dagskursus kan  skabe en fælles forståelse af viden på området. På kurser af længere varighed kan I arbejde med at anvende viden og redskaber i praksis.

Når flere forskellige fagligheder skal arbejde sammen og fx også inddrage frivillige, kan et kursusforløb være et godt afsæt for at skabe bæredygtig nytænkning.

Download folder om konsulentydelser inden for samskabelse (PDF)

Om denne side