Indhold i denne sektion:

Rapport om samskabelse i praksis

Samskabelse.ucl.dk står bag en rapport, der giver bud på, hvordan samskabelse i praksis kan udspille sig.

Samskabelse på CampU

Rapporten “Samskabelse i praksis”  er en kvalitativ undersøgelse af samskabelse på CampU. Den bygger på en etnografisk undersøgelse af samskabelses- og samarbejdspraksis hos CampU i Vollsmose.

Rapporten ser blandt andet på, hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der understøtter samskabelse.

Det er Fritidsbutikken i Vollsmose, der er genstandsfelt for rapporten.

Marianne Binger fra Center for frivilligt socialt arbejde har stået i spidsen for undersøgelser og rapport.

Samskabelse i praksis – Kvalitativ undersøgelse af samskabelse på CampU, 2015 (PDF).

Om denne side