Indhold i denne sektion:
2. juni 2016

Livlig dialog og fagligt input på netværksmødet

Netværksmødet i samskabelse.ucl.dk, som blev afholdt d. 20. maj havde bl.a. fokus på teoretiske perspektiver på samskabelse i form af oplæg om UCL’s forskning på området.

Stud. Ph.d. Marianne Staal Storgaard præsenterede fund fra sine observationer og introducerede de Bonos tænkehatte som redskab til refleksion.

Se Marianne Staal Storgaards præsentation 

Mødet havde også en mere praksisorienteret vinkel på samskabelse ud fra den aktuelle omstilling på børne- og ungeområdet. Konsulent ved UCL Helle Hende Stærmose holdt oplæg om: Den svenske model – perspektiver på helheddssyn

Se Helle Hende Stærmoses præsentation

Til mødet var deltagere fra kommune såvel som frivillige parter, og som sædvanligt var der livlig dialog om muligheder og perspektiver ved samskabelse i udviklingsprocesser.

 

Om denne side