Indhold i denne sektion:
2. juni 2016

Mød Samskabelse.ucl.dk på Folkemødet på Bornholm

UCL igangsætter dialog om at arbejde på tværs af sektorer under overskriften Civil velfærd – bevægelse og organisering.

Med afsæt i det aktuelle politiske og praktiske fokus på modtagelse og integration af flygtninge, sætter vi en dialog i gang med repræsentanter fra forskellige sektorer. Hvordan kan vi arbejde sammen om at lykkes med at modtage og integrere nye borgere?                                   

Et af de store spørgsmål er, om der er et nyt værdifællesskab mellem den offentlige sektor og civilsamfund på vej? Tendensen er, at velfærdsydelser og indsatser i mange offentlige sammenhænge bliver mere helhedsorienterede. Og måske også mere effektive?

På børne- og ungeområdet udrulles eksempelvis Sverigesmodellen, som bl.a. indebærer et betydeligt normaliseringsperspektiv, så barnet eller den unge bevarer tilknytning til vigtige relationer i nærmiljøet. Netop der er nærmiljøet derfor omdrejningspunkt i den kommunale omlægning.

Behovet for viden om samskabelse, hvordan og hvornår samskabelse kan bruges i indsatser, der engagerer eller ligefrem drives af lokale netværk og civilsamfundet er altså højaktuelt.

På dialogmødet stiller vi skarpt på, hvordan man kan kapacitetsopbygge i civilsamfund og organisationer og på, hvordan kompetencer udvikles hos medborgeren. Udviklingen i samarbejdet mellem sektorer har stadig større fokus på velfærdsværdier frem for velfærdsydelser. Og stadig større fokus på, at dette værdifællesskab udfolder sig stærkest, når hver stemme høres lige. Dét demonstrerer vi på dialogmødet på Bornholm! Så kom forbi Landdistrikternes Fællesråds telt søndag kl. 12.30. Du finder os ved Danchells Anlæg.

Læs om UCLs øvrige aktiviteter på Folkemødet

Om denne side

Denne side er opdateret 7. juni 2016 af .

+ Del denne side    Udskriv denne side