Indhold i denne sektion:
2. juni 2016

Nyt Kursus i samskabelse inden for Den svenske model

Nære indsatser og nye samarbejdspartnere omkring børn og unge. Med et skræddersyet kursus i samskabelse får I et redskab til samarbejdet mellem professionelle, private og frivillige

Arbejder du med børn og unges netværk? Og ønsker du at blive inspireret til at udforske og udvikle rollefordelingen blandt de mange aktører omkring børn og unge? Vil du vide mere om, hvordan civilsamfundet kan understøtte børn og unge i at være en del af almindelige børne- og ungefællesskaber?

Samskabelse.ucl.dk tilbyder kurser i samskabelse, der giver dig færdigheder og kompetencer til at samarbejde på tværs med fokus på alle aktørers ressourcer og perspektiver.

Samskabelse er aktiv involvering af borgere baseret på partnerskaber og fælles ansvar mellem det offentlige, borgere og private
partnerskaber eller virksomheder.

Kursus i Samskabelse i den svenske model

Den svenske model understøtter, at børn og unge kan opleve sig værdifulde, får mulighed for at bidrage og bliver integreret i meningsfulde netværk.

Indholdet i et kursus om samskabelse sætter fokus på hvad, det kræver af ledere og professionelle at få øje på og aktivt arbejde sammen med ressourcepersoner, foreninger og frivillige i civilsamfundet.

På kurset får du
• Grundlæggende viden om samskabelse i teori og praksis
• Færdigheder til at forstå og håndtere tværsektorielle udfordringer

Læs mere om kurser i samskabelse og Den svenske model

 

Om denne side

Denne side er opdateret 13. september 2016 af .

+ Del denne side    Udskriv denne side