Indhold i denne sektion:
2. juni 2016

Samskabelse på NIMS

NIMS – Netværk for Internationale kommuner ser på samskabelse som redskab til at udvikle velfærd. UCL var på besøg og fortalte om samskabelsesbegrebet.

Kommunale strategier og innovation i internationalt perspektiv

I Region Syd er etableret et netværk for Internationale Kommuner. Kommunerne er kendetegnet ved at prioritere internationale aktiviteter som en naturlig og væsentlig del af den kommunale dagsorden og opgaveløsning.

I netværket sidder medarbejdere og ledere, der har ansvaret for at udmønte den kommunale strategi, og som arbejder med innovation i et internationalt perspektiv. Det er det Syddanske EU-kontor, som har etableret netværket og som understøtter kommunernes arbejde med at fremme kapaciteten til at indgå i internationale projekter og partnerskaber.

Samskabelse i internationale udviklingsprojekter

UCL var inviteret til at præsentere netværket for teoretiske perspektiver på samskabelse som et redskab til at udvikle velfærd. Samskabelse er kendt og anerkendt i store dele af verdenen og er derfor velegnet som en fælles tilgang i internationale udviklingsprojekter.

På lokalsamfundsniveau giver samskabelse mulighed for både at arbejde med store omstillingsprocesser og med mindre projekter. I en international sammenhæng giver samskabelse en unik mulighed for at skalere projektresultater op. Redskabet er nemlig ikke alene gearet til en bestemt type og størrelse af projekter, men kan netop bruges til at videreudvikle på mindre udviklingsforløb.

Se oplægget fra dagen her

Læs mere om NIMS-netværket

Også UCL bruger samskabelse i det internationale samarbejde. I det netop afsluttede EVARS-projekt var der et stærkt fokus på, hvordan frivillige og formelt professionelle kan kvalificeres til at arbejde sammen. Her er samskabelse ét bud på en tilgang, som blev udviklet, testet og tilpasset i projektet. Et af resultaterne af projektet er et hands-on undervisningsmateriale til frivillige og professionelle, som vil og skal arbejde sammen. Se materialet og læs mere om projektets erfaringer på projektets website  www.EVARS.eu

Om denne side

Denne side er opdateret 2. juni 2016 af .

+ Del denne side    Udskriv denne side