Indhold i denne sektion:
26. april 2016

Samskabelse.ucl.dk har inviteret sig selv på kaffe hos de fynske kommuner

På kaffemøderne har vi drøftet, hvordan professionelle kan løse udfordringer på samskabende vis med professionelle, flygtninge og civilsamfund.

Møderne handler om, hvad der rører sig i feltet uddannelse,samskabelse, indvandrere og flygtninge hos såvel UCL som hos kommunerne.

Indkredsning af feltet

På det første møde i Odense Kommune med Vollsmose-sekretariatet kom tre fokusområder frem:

  • Behov for øget fokusering på, hvilke opgaver der varetages offentligt, og hvilke der varetages af civilsamfundet.
  • Behov for fortsat udvikling af læring og didaktik — også i kreativ og sanselig retning
  • Behov for at styrke ressourcesyn og resiliens

I nær fremtid glæder vi os til at drikke kaffe i Assens og Middelfart Kommuner.

Samskabelse.ucl.dk arbejder på at skabe aktive samskabelsesprojekter, der kan adressere de udfordringer, vi identificerer på kaffemøderne.

Prints of coffee spilled on the paper

 

Om denne side

Denne side er opdateret 27. april 2016 af .

+ Del denne side    Udskriv denne side